OVĚŘENÍ ČMI Váha splňuje podmínky stanoveného měřidla dle Zákona o metrologii č. 137/2002Sb. a souvisejících platných prováděcích vyhlášek. Váhu je možno ověřit Českým metrologickým institutem pro obchodní účely. Periodická lhůta ověřování je dva roky.
OVĚŘENÍ VAH PRO OBCHODNÍ ÚČELY (stanovená měřidla) Zajišťujeme úřední ověření (cejchování) vah všech typů a značek. - silniční váhy - kolejové váhy - můstkové váhy - speciální vážící systémy - váhy v nakladačích - váhy v nástavbových mobilních zařízeních a další Působíme v rámci celé České republiky. Součástí této služby je: - Kontrolní prohlídka váhy před samotným úředním ověřením - Seřízení dle normy CSN EN 45501+AC - Platnost ověření 2 roky (v souladu se zákonem o metrologii č. 137/2002Sb. a jemu navazující prováděcí vyhlášky) Do 24 hodin zdarma vypracujeme cenovou nabídku na seřízení a ověření vaší váhy / vašich vah. O cenovou nabídku si můžete napsat na e-mail: drasarova@vahypro.cz tel. +420 775 151 524 Proč si vybrat VAHY PRO , s.r.o.? 1. Vlastníme etalonové závaží pro zkoušení a seřizování vah o velké váživosti vč. tárovací soupravy pro zkoušení kolejových vah. 2. Máme team zkušených techniků. 3. Garantujeme předem domluvenou cenu. 4. Platíte vždy až po ověření váhy 5. Postaráme se o kvalitní servis v dalších letech, zajišťujeme náhradní díly (vlastní značka vždy skladem), nabídneme technické řešení v případě nutnosti modernizace.
KALIBRACE Dle Zákona o metrologii č. 137/2002Sb. je váha pracovní meřidlo a podléhá kalibraci. Kalibrační lhůtu (periodu) si určuje uživatel váhy sám.
Pravidla pro uchovávání navážených dat v případě propojení váhy s počítačem V souladu s normou ČSN EN 45501+AC musí být každý vážní indikátor, který posílá data do počítače vybaven tkz. Alibi pamětí (WM approved data archive verification). Některé starší váhy nemají tento doplněk nebo je potřeba jej aktivovat. Technické řešení máme pro většinu indikátorů a vah na trhu v ČR. Pomůžeme Vám zejména s těmito značkami indikátorů a vah: CARDINAL (USA) Indikátory Cardinal typ 758, 180, 205, 210 je nutné nahradit indikátore s alibi pamětí CARDINAL 225 nebo je zaměnit za zcela nové. VAHY PRO, s.r.o. má pro Vás speciální cenu ! SCHENK (SRN) Váhy Schenck s indikuátorem DISOMAT B a staršími modely je nutné nahradit novým indikátorem Schenck OPUS s alibi pamětí - VAHY PRO, s.r.o. má pro Vás speciální cenu ! Váhy Schenck s novým indikátorem typu OPUS je nutné rozšířit o alibi paměť
Cardinal 210
Disomat 210
Grave GX18
SYSTEC (SRN) VISHAY (USA) AND INSTRUMENTS (Jap) DINI ARGEO (I/USA) HBM (SRN) CAS (KOR) ANALOGIC (USA) SOENHLE(SRN) a mnohé další…..
Kalibrace a ověření VAHY PRO s.r.o.
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01 tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz
VAHY PRO
Vlastníme tárovací soupravu pro kalibraci a úřední ověření kolejových vah a pro statické zkoušky zatížení mostů pro kolejová vozidla a dalších zařízení určených k vážení a testování kolejových vozidel. Souprava se skládá ze dvou vozů o hmotnosti 72t a 35t. Tárovací vozy jsou pravidelně ověřovány Českým metrologickým institutem. Tárovací vozy vč. obsluhy nabízíme k zapůjčení - o cenovou nabídku a možný termín kontaktujte paní Drašarovou tel.: +420 775 151524 e-mail: drasarova@vahypro.cz nebo pana Mrázka tel.: +420 777 572 580 e-mail: vahypro@vahypro.cz
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO