GRAVEX   RDS
Spolehlivé a přesné vážení pro
všechny hydraulické čelní nakladače a bagry.
Servis a prodej vah GRAVEX RDS zajišťuje firma VAHY PRO s.r.o.
TM
Loadmaster      50 GRAVEX RDS LOADMASTER    50 Gravex RDS
tzv. vážicího oblouku, který je určován snímači sklonu měřícími úhel hlavního Rozsáhlá prodejní, servisní síť a technická podpora od distributorů GRAVEX
© WEBMASTER PM 2014
Poptávka / ceník Poptávka / ceník
Funkce a výhody Barevný    dotykový    displej.    -    Jasný    a    přehledný    displej    poskytuje    intuitivní ovládání. Cílový náklad. - Nastavíte individuální cílový produkt (1 z 50). Zařízení pro okamžité nastavení přesného odsypu poslední lžíce. Zajistíte správné zvážení vozů či produktů. -  Nad hromadou nebo nad vozidlem. Databáze    skladů    –    100    zákazníků,    50    produktů    a    5    směšovacích    předpisů Uchování     přesných     záznamů     důležitých     pro     sledovatelnost     a     skladové hospodářství. Komunikace přes USB paměťovou kartu. - Bezpečné a efektivní zpracování dat. Statické a dynamické režimy pro vážení vozíků s váhou. -  Rychlejší provoz Shrnutí celkového součtu vah.  -  Součet váhy navýšený o druhý náklad. Přednastavená funkce táry.  -  Vážení netto pro palety a kontejnery Volba tiskárny.  -  Vytištění přehledu o nákladu a součtech. Kalibrace    “popostrčení”.        -    Rychlé    a    jednoduché    přizpůsobení    kalibrace    pro stanoviště, např. mostovou váhu. Zvuková výstraha.  -  Nastaví výstrahu pro případ dosažení prahu přetížení Tlačítko pro pozastavení systému.
Nový   GRAVEX   RDS   Loadmaster   50   používá   odolný,   sedmipalcový   barevný   dotykový displej a přídané klávesy zajišťující moderní a ergonomické operátorské rozhraní. Zařízení   lze   použít   až   s   deseti   různými   typy   příslušenství,   například   s   lžícemi   nebo vidlemi.    Systém    může    být    dovybaven    pro    nakladače    kolo    vé,    teleskopické    i traktorového typu. Zařízení   nabízí   přístup   k   cílové   hmotnosti,   z   níž   vypočte   požadovaný   zbývající   náklad. Rovněž   poskytuje   funkci   poslední   výstrahy,   jež   umožňuje   přizpůsobení   posledního naplnění lžíce přesným množstvím nákladu dle potřeby. Vylepšené    uchování    záznamů    zahrnující    50    produktů,    100    zákazníků    a    až    5 směšovacích   předpisů   vytvořených   dle   mísení   produktů,   jejich   výdeje   a   zacházení   s nimi poskytuje přesné protokoly a umožňuje dosledovatelnost. Rozsáhlá síť distributorů GRAVEX™ RDS pro servis a technickou podporu.
GRAVEX   RDS   LOADMASTER                     50   RDS   LOADMASTER   je   vysoce   přesný   palubní vážicí   systém   pro   nakladače,   který   pomáhá   navýšit   výkonnost   nakládání   –   redukuje pohyb   vozidel   na   stanovišti,   zvyšuje   bezpečnost   a   zaručuje,   že   zvážení   nákladu   vozů proběhne správně hned napoprvé.
Technická data
Pracovní napětí: Rozmezí pracovních teplot: Přesnost systému: Rozsah snímače talku: Ochrana EMC: Záruka: Ochrana proti prostředí: Velikost dílku: Váživost: 
10 – 30 voltů stejnosměrného napětí -20 až +70 °C ± 2% nosnosti nakladače nebo lepší 0 – 250 bar (lze objednat i jiné) vyhovuje směrnici 2004/108/EC 2 roky displej utěsněný na IP54, venkovní snímače IP65 10, 20, 50, 100 kg 500kg/1000kg/2000kg/5000kg/10000kg/15000kg 20000kg/25000kg volba dle kapacity stroje
Katalog Katalogový list