Silniční mostové váhy GRAVEX
Silniční mostová váha GRAVEX concrete je určena pro všechny uživatele, kteří vyžadují přesné vážení v obchodní třídě přesnosti dle OIML a ČSN EN 45 501 + AC. Vážní most je ploché železobetonové konstrukce, která zaručuje vysokou stabilitu a odolnost proti okolním povětrnostním vlivům.
©webmaster PM 2012

NEJPRODÁVANĚJŠÍ  PRODUKTY VAHY PRO s.r.o. :

Váha je určena všem uživatelům, kteří vyžadují přesné vážení vozidel a nákladu v obchodní třídě přesnosti dle OIML ČSN a EN 45 501+ AC. Vážní most váhy je vyroben z kvalitní oceli a je opatřen antikorozním nátěrem. Vlastní snímání hmotnosti je prováděno přesnými a citlivými tenzometrickými nebo digitálními snímači sil, jejichž signál zpracovává digitální vyhodnocovací jednotka.
Silniční mostová váha Gravex steel SH
GRAVEX steel - SH
Betonová mostová váha
GRAVEX concrete
GRAVEX RDS - hydraulické vážící systémy. Moderní vážicí systém určený pro všechny typy hydraulických nakladačů, a vysokozdvižných vozíků, který vyhovuje směrnicím OIML R76 a R51  
Váha pro kolové nakladače
GRAVEX RDS
Můstkové průmyslové váhy GRAVEN jsou určeny pro přesné obchodní i průmyslové vážení. Konstrukce vah je vyráběna z kvalitní oceli s povrchovou úpravou nebo z nerezu pro potravinářské a chemické provozy. Váhy jsou vybaveny přesnými tenzometrickými nebo digitálními snímači sil.  
Podlahová váha Graven
GRAVEN - plošinové váhy
více více více více více více
Vítáme vás na stránkách firmy VAHY PRO s.r.o. Výrobce  silničních mostových vah GRAVEX a průmyslových vah GRAVEN
VAHY PRO, s.r.o. Bořislav 159 415 01 Bořislav okr.Teplice v Čechách E-mail: vahypro@vahypro.cz Tel/fax:   +420475 620 800   Tel:         +420 475 221 370
TENZOMETRICKÉ VÁHY
Silniční železobetonové váhy
Průmyslové podlahové váhy
Silniční ocelové váhy
Hydraulické váhy pro kolové nakladače

Váhy tenzometrické nebo též elektronické jsou nejmodernějším druhem vah. Jsou založeny podobně jako váhy pružinové na

deformaci způsobené tíhou váženého objektu. V tomto případě se však deformace měří elektronickou cestou, většinou na

základě piezoelektrického jevu.

Tyto váhy mají značnou přesnost a podle konstrukce, která může zahrnovat i mechanické převody, snižující velikost deformační

síly, mohou mít i velký měřicí rozsah („váživost“) od mikrogramů po desítky tun, takže se dají používat jak v laboratořích, tak pro

vážení v kuchyni, v lékařské ordinaci (osobní váhy) i pro vážení vozidel (mostové váhy, přenosné silniční váhy).

Nezanedbatelnou výhodou elektronických vah je okolnost, že mohou být propojeny s počítačem, který zajišťuje registraci a další

zpracování naměřených hodnot.

Firma má zavedený systém kvality podle normy ISO 9001
Značka  GRAVEX ™ je ochranná známka firmy VAHY PRO s.r.o.   
GRAVEX N TM
“VÁŽENÍ BEZ LIMITŮ” VAHY PRO s.r.o. VAHY PRO
STROM PRAHA STROM PRAHA
GRAVEX ™  RDS ALFA 100 
M
Váha ASEP s výpočtem ceny 5900,-
www.uwe.cz
Tárovací soupravy pro kalibraci, úřední ověřování kolejových vah a pro statické zkoušky zatížení mostů pro kolejová vozidla a dalších zařízení určených k vážení a testování kolejových vozidel. Jedná se o tárovací soupravu o zatížení 107t zakoupenou od firmy Seva Plzeň. Souprava se skládá ze dvou vozů o hmostnosti 72t a 35 t. Tárovací vozy jsou ověřeny Českým metrologickým institutem. Pro informace o cenách a dostupnosti  v rámci ČR  kontaktujte prosím paní Drašarovou - tel. +420 774 151 524, e-mail: drasarova@vahypro.cz
Nový vážící systém pro VZV GRAVEX RDS LIFTLOG 1000 hydraulický systém s vysokou  přesností ± 0,5%!
TOP TIP TOP TIP
přesnost  ± 0,5%
" Liftlog 1000 je snadno použitelný výrobek speciálně zkonstruovaný pro vysokozdvižné vozíky  pracující v prostředí expedičních dvorů nebo skladů
   Cena 74.900,— včetně montáže                    
bez 21% DPH
Novinka Palubní vážící systém GRAVEX AWC - WM AXLE / WEIGHING / CONTROL - WIRLESS MODULE •	Bezdrátové vážení v průběhu nakládání •	Snadná a rychlá instalace •	Žádné pokuty za přetížení •	Náklad v zákonných mezích, včetně jednotlivých náprav •	Univerzální systém (možná přemontáž
190 STORM
CARDINAL 825
PATHWAY MOBILE
NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE
Dodavatel vážící techniky od laboratoře až po těžký průmysl.
HOTLINE  +420 777271766  od 16h  do 22h

GX1000  "1 SYSTÉM  1000 MOŽNOSTÍ”

Představujeme  

Vám  

zcela  

nový  

vážící  

systém  

GRAVEX  

  

GX  

1000,který  

  

je  

navržen  

  

pro  

přesné  

a

rychlé  

vážen  

v  

celém  

spektru  

průmyslových  

a  

obchodních  

aplikací  

.GX  

1000  

je  

schválen  

pro

obchodní  

vážení  

dle  

nové  

normy  

ČSN  

EN  

45501:2015  

a  

splňuje  

též  

podmínky  

pro  

připojení  

k  

PC

nebo  

tiskárně  

se  

záznamem  

do

ALIBI  

PAMĚTI  

na  

1.000  

000  

posledních  

obchodních  

transakcí!  

GX

1000    

je    

schválen    

jako    

stanovené    

měřidlo    

zkušebním    

institutem    

NMi    

ve    

všech    

státech

EU.Konstrukce  

a  

možnosti  

GX  

1000  

umožňují  

připojit  

analogové  

  

i  

digitální  

snímače.Profesionálové

ocení  

až  

6  

bodovou  

kalibraci  

nebo  

komunikaci  

s  

inklinoměrem  

  

a  

  

běžní  

uživatelé  

jasně  

čitelný  

a

přehledný displej indikátoru. 

NOVINKA 2017
18
Typ váhy: Silniční mostová váha   Provedení mostu: Železobetonová   konstrukce:      Váživost     30t/40t/50t/60t Dílek:    20    kg    (10    kg)    dvourozsahová stupnice Snímače:   GRAVEX            LTS      hermeticky uzavřené voděodolné IP68 Třída    přesnosti:    III    dle    OIML    a    ČSN 45501, obchodní vážení Č.typ.schválení: EU + ES schválení
Provedení vah: a)    Nájezdové   provedení       váha    je    nad   úrovní    vozovky   a   dodává   se   pouze   s betonovými nájezdy. b)     Zapuštěné    provedení         váha     je     v   úrovni   vozovky
Upozornění: “ALIBI PAMĚT” STANOVISKO ČMI  č. 01/2016 Nová pravidla pro uchovávání navážených dat. Tato pravidla se vztahují na propojení váhy s počítačem.
Vážící systémy GRAVEX RDS TECHNOLOGY na TECHAGRU  8.4.-12.4. 2018 VÝSTAVIŠT2 BRNO- PAVILON P-EXPOZICE STROM PRAHA
 KONTAKT: Ing.Adam Bauer STROM PRAHA a.s. mobil: +420 724 226 429
Petr Šambergr VAHY PRO,s.r.o. mobil: +420 774 151 580